ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี

ได้ยินไหม เพลงโดย อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี แฟนๆที่ชื่นชอบ อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี เตรียมฟังเพลง ได้ยินไหม ที่อยู่ในอัลบั้ม GREENWAVE COVER NIGHT PLUS A TALES OF LOVE เร็วๆ นี้แน่นอน ฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ได้ยินไหม ขับร้องโดย อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี การได้ยิน หรือ การฟัง หมายถึงการรับรู้เสียงได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่าหู การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ การฟังในทางการสื่อสาร หมายถึงการรับรู้สารที่ผ่านสื่อ ที่เป็นเสียง การฟังมักจะคู่กับการพูด แต่ไม่จำเป็นต้องฟังการพูดก็ได้ การฟังอาจนับรวมไปถึงการฟังสัญญาณเสียงซึ่งเป็นอวัจนภาษา การฟังในทางการสื่อสารจะแตกต่างจากการได้ยิน เนื่องจากการได้ยินเป็นสัมผัสที่ปิดกั้นไม่ได้ การฟังจึงขยายความหมายถึงไปกว้างกว่าการได้ยิน โดยการฟังจะรวมถึงการนำสารที่ได้จากการได้ยิน มาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองด้วย ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ได้ยินไหม สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

Advertisements