Updates from malikshaysong Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • malikshaysong 9:31 am on March 27, 2012 Permalink | Reply
  Tags: กล้วย แสตมป์, สอบตกวิชาตัดใจ, สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์   

  สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์ 

  สอบตกวิชาตัดใจ เพลงของ กล้วย แสตมป์ คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง สอบตกวิชาตัดใจ ขับร้องโดย กล้วย แสตมป์ จากอัลบั้ม ชุดที่ 2 คำว่าจบลบทุกอย่างไม่ได้ ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือนิยมเรียกตามชื่อย่อว่า โอเน็ต และ เอเน็ต ตามลำดับ เป็นการทดสอบในการจัดสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่น ซึ่งดำเนินการสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันมีเพียงเฉพาะการสอบโอเน็ตเท่านั้นที่ยังดำเนินการสอบอยู่ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น 6 ภาคเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆรวม 8 กลุ่มสาระ มีช่วงเวลาสอบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นการสอบประจำปีเพียงครั้งเดียวอย่างถาวร หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง สอบตกวิชาตัดใจ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง สอบตกวิชาตัดใจ กล้วย แสตมป์ ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

  Advertisements
   
 • malikshaysong 8:03 am on March 14, 2012 Permalink | Reply
  Tags: รู้ดีกว่าไม่รู้, รู้ดีกว่าไม่รู้ Funky Burger,   

  รู้ดีกว่าไม่รู้ Funky Burger 

  รู้ดีกว่าไม่รู้ เพลงของ Funky Burger คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง รู้ดีกว่าไม่รู้ ขับร้องโดย Funky Burger จากอัลบั้ม 1 PIECE ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง รู้ดีกว่าไม่รู้ Funky Burger ความรู้ คือความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนำสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้าหมายบางประการ ความสามารถในการรู้บางอย่างนี้เป็นสิ่งสนใจหลักของวิชาปรัชญา ที่หลายครั้งก็เป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงอย่างมาก และมีสาขาที่ศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่าญาณวิทยา ความรู้ในทางปฏิบัติมักเป็นสิ่งที่ทราบกันในกลุ่มคน และในความหมายนี้เองที่ความรู้นั้นถูกปรับเปลี่ยนและจัดการในหลาย ๆ แบบ รู้ดีกว่าไม่รู้ Funky Burger หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง รู้ดีกว่าไม่รู้ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง รู้ดีกว่าไม่รู้ Funky Burger ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 7:31 am on March 9, 2012 Permalink | Reply
  Tags: ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ, ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ดอกอ้อ ทุ่งทอง   

  ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง 

  ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ เพลงของ ดอกอ้อ ทุ่งทอง คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ขับร้องโดย ดอกอ้อ ทุ่งทอง จากอัลบั้ม ชุดพิเศษ เอื้อย-น้อง ร้องลำ ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง เหตุผล เป็นพฤติกรรมที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นและจะเกิดมากในคนเรา เนื่องจากคนเรามีสมองและประสาทที่เจริญมากกว่าสัตว์อื่นๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ดีกว่าสัตว์อื่น การใช้เหตุผลคือการใช้ความสามารถของสัตว์ตอบโต้ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้นอย่างถุกต้องในครั้งแรก โดยไม่มีการใช้การลองผิดลองถูกแม้ว่าเหตุการณ์ใหม่นี้ต่างไปจาก ประสบการณ์เก่าที่เคยพบมา และสามารถนำผลการเรียนรู้เก่าๆ แบบอื่นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ข้ออ้างคนเบิ๊ดใจ ดอกอ้อ ทุ่งทอง ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 6:09 am on February 29, 2012 Permalink | Reply
  Tags: I have a dream, I have a dream The Artists, The Artists   

  I have a dream The Artists 

  I have a dream เพลงของ The Artists ลองฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง I have a dream ขับร้องโดย The Artists จากอัลบั้ม The Artists (New Single) ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง I have a dream The Artists ความฝัน คือความคิดตามธรรมชาติ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมองใน ยามหลับ โดยที่ผู้ฝันส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้ ความฝันของคนเรามักจะรวมถึงรูป รส กลิ่น เสียง และสิ่งที่เราสัมผัสได้ ความฝันมักเต็มไปด้วยความคิดในด้านต่างๆ ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเรื่องที่เหลือเชื่อ หลายๆครั้งที่ความฝันเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกทั้งทางด้านจิตใจและทางด้านศิลปะให้แก่ผู้ที่ฝัน ตัวอย่างเช่น พอล แม็กคาร์ตนีย์ แห่ง วงเดอะบีทเทิลส์ ที่เล่าว่า ในวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงดนตรีของเพลง Yesterday อยู่ในหัวของเขา นักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่า คนเรามักจะฝันถึงสิ่งที่ตนต้องการ แต่ไม่อาจครอบครองได้ หรือสิ่งที่คั่งค้างอยู่ในใจ ความฝันอาจเกิดได้จากอาการบางอย่าง เช่นรู้สึกหิวน้ำขึ้นมาก็อาจฝันไปว่าเดินอยู่ในทะเลทรายและกระหายน้ำเหลือ เกิน ซึ่งเป็นความคิดธรรมชาติในยามหลับ I have a dream The Artists หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง I have a dream สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง I have a dream The Artists ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 4:54 am on February 21, 2012 Permalink | Reply
  Tags: คำสัญญาที่หาดใหญ่, คำสัญญาที่หาดใหญ่ ไม้เมือง, ไม้เมือง   

  คำสัญญาที่หาดใหญ่ ไม้เมือง 

  คำสัญญาที่หาดใหญ่ เพลงของ ไม้เมือง คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ขับร้องโดย ไม้เมือง จากอัลบั้ม ชุดพิเศษ ดนตรี กวี ชีวิต ดาวน์โหลดเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ไม้เมือง คำร้องและทำนองโดย ยิว คนเขียนเพลง เรียบเรียงโดย สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร เนื้อเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ไม้เมือง อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา และท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง คำสัญญาที่หาดใหญ่ ไม้เมือง ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 5:32 am on February 20, 2012 Permalink | Reply
  Tags: , ปลายก้อยของความฮัก, ปลายก้อยของความฮัก ต่าย อรทัย   

  ปลายก้อยของความฮัก ต่าย อรทัย 

  ปลายก้อยของความฮัก เพลงของ ต่าย อรทัย แฟนๆที่ชื่นชอบ ต่าย อรทัย เตรียมฟังเพลง ปลายก้อยของความฮัก ที่อยู่ในอัลบั้ม ชุดที่ ๙ ปลายก้อยของความฮัก เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ปลายก้อยของความฮัก ขับร้องโดย ต่าย อรทัย จากอัลบั้ม ชุดที่ ๙ ปลายก้อยของความฮัก ดาวน์โหลด เนื้อเพลง ปลายก้อยของความฮัก ต่าย อรทัย ชาวกรีกได้แบ่งแยกอารมณ์ที่ใช้คำว่า รัก ออกเป็นหลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น ในกรีกโบราณมีคำทั้งฟิเลีย อีรอส อากาเป สตอร์จ และเซเนีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคำเหล่านี้เป็นคำในภาษากรีก เช่นเดียวกับภาษาอื่นอีกหลายภาษา จึงทำให้เป็นการยากที่จะแยกแยะความหมายของคำเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ในเวลานั้น ข้อความภาษากรีกโบราณของคัมภีร์ไบเบิลมีตัวอย่างของกริยา อากาโป ซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับฟิลีโอ ความรักแบบพี่น้อง ปลายก้อยของความฮัก ต่าย อรทัย หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ปลายก้อยของความฮัก สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ปลายก้อยของความฮัก ต่าย อรทัย ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 6:18 am on February 17, 2012 Permalink | Reply
  Tags: เหตุผลข้อเดียว, เหตุผลข้อเดียว KALA, KALA   

  เหตุผลข้อเดียว KALA 

  เหตุผลข้อเดียว เพลงของ KALA แฟนๆที่ชื่นชอบ KALA เตรียมฟังเพลง เหตุผลข้อเดียว ที่อยู่ในอัลบั้ม Love Infinity เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง เหตุผลข้อเดียว ขับร้องโดย KALA จากอัลบั้ม Love Infinity ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง เหตุผลข้อเดียว KALA เหตุผล เป็นพฤติกรรมที่ พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นและจะเกิดมากในคนเรา เนื่องจากคนเรามีสมองและประสาทที่เจริญมากกว่าสัตว์อื่นๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ดีกว่าสัตว์อื่น การใช้เหตุผลคือการใช้ความสามารถของสัตว์ตอบโต้ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้นอย่างถุกต้องในครั้งแรก โดยไม่มีการใช้การลองผิดลองถูกแม้ว่าเหตุการณ์ใหม่นี้ต่างไปจาก ประสบการณ์เก่าที่เคยพบมา และสามารถนำผลการเรียนรู้เก่าๆ แบบอื่นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย เหตุผลข้อเดียว KALA หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง เหตุผลข้อเดียว สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง เหตุผลข้อเดียว KALA ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 5:02 am on February 15, 2012 Permalink | Reply
  Tags: ตูมตาม ยุทธนา, อย่ารักใครเพราะเข้าตา, อย่ารักใครเพราะเข้าตา ตูมตาม ยุทธนา   

  อย่ารักใครเพราะเข้าตา ตูมตาม ยุทธนา 

  อย่ารักใครเพราะเข้าตา เพลงของ ตูมตาม ยุทธนา แฟนๆที่ชื่นชอบ ตูมตาม ยุทธนา เตรียมฟังเพลง อย่ารักใครเพราะเข้าตา ที่อยู่ในอัลบั้ม ตูมตาม ยุทธนา (New Single) เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง อย่ารักใครเพราะเข้าตา ขับร้องโดย ตูมตาม ยุทธนา ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง อย่ารักใครเพราะเข้าตา ตูมตาม ยุทธนา ตา คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่รับแสง โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะรับแสงที่แตกต่างกัน ตาที่เรียบง่ายที่สุดจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเว้นแต่การรับรู้ว่าสิ่งแวด ล้อมนั้นมืดหรือสว่างเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมได้ เช่น กลางวันหรือกลางคืน เป็นต้น แต่จะไม่สามารถรับรู้ออกมาเป็นภาพได้ ตาที่ซับซ้อนกว่าจะมีรูปทรงและสีที่เป็นเอกลักษณ์ ในระบบตาที่ซับซ้อน ตาแต่ละดวงจะสามารถรับภาพที่มีบริเวณที่ซ้อนทับกันได้ เพื่อให้สมองสามารถรับรู้ถึงความลึก หรือ ความเป็นสามมิติของภาพ เช่น ระบบตาของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ตาของสัตว์บางชนิด เช่น กระต่ายและกิ้งก่า ได้ถูกออกแบบมาให้มีส่วนของภาพที่ซ้อนทับกันน้อยที่สุด อย่ารักใครเพราะเข้าตา ตูมตาม ยุทธนา หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง อย่ารักใครเพราะเข้าตา สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง อย่ารักใครเพราะเข้าตา ตูมตาม ยุทธนา ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 4:54 am on February 10, 2012 Permalink | Reply
  Tags: อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี, ได้ยินไหม, ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี   

  ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี 

  ได้ยินไหม เพลงโดย อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี แฟนๆที่ชื่นชอบ อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี เตรียมฟังเพลง ได้ยินไหม ที่อยู่ในอัลบั้ม GREENWAVE COVER NIGHT PLUS A TALES OF LOVE เร็วๆ นี้แน่นอน ฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ได้ยินไหม ขับร้องโดย อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี การได้ยิน หรือ การฟัง หมายถึงการรับรู้เสียงได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่าหู การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ การฟังในทางการสื่อสาร หมายถึงการรับรู้สารที่ผ่านสื่อ ที่เป็นเสียง การฟังมักจะคู่กับการพูด แต่ไม่จำเป็นต้องฟังการพูดก็ได้ การฟังอาจนับรวมไปถึงการฟังสัญญาณเสียงซึ่งเป็นอวัจนภาษา การฟังในทางการสื่อสารจะแตกต่างจากการได้ยิน เนื่องจากการได้ยินเป็นสัมผัสที่ปิดกั้นไม่ได้ การฟังจึงขยายความหมายถึงไปกว้างกว่าการได้ยิน โดยการฟังจะรวมถึงการนำสารที่ได้จากการได้ยิน มาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองด้วย ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ได้ยินไหม สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ได้ยินไหม อุ๊ หฤทัย & แก้ม วิชญาณี ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • malikshaysong 4:39 am on February 6, 2012 Permalink | Reply
  Tags: คนถูกทิ้ง, คนถูกทิ้ง หมู Muzu, หมู Muzu   

  คนถูกทิ้ง หมู Muzu 

  คนถูกทิ้ง เพลงใหม่ล่าสุดโดย หมู Muzu แฟนๆที่ชื่นชอบ หมู Muzu เตรียมฟังเพลง คนถูกทิ้ง ที่อยู่ในอัลบั้ม หมู Muzu New Single เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง คนถูกทิ้ง ขับร้องโดย หมู Muzu ดาวน์โหลดเพลง ชเนื้อเพลง คนถูกทิ้ง หมู Muzu อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น หรือเรียกสั้นๆ ว่า อนุสัญญาลอนดอน คือสนธิสัญญาเพื่อการควบคุมมลพิษทางทะเลที่เกิดจากการทิ้งของเสียหรือขยะ โดยการสนับสนุนข้อตกลงระดับภูมิภาคในการเพิ่มเติมอนุสัญญาหลัก สาระสำคัญของสนธิสัญญาครอบคลุมการจงใจทิ้งขยะโดยเรือ ยานบิน และแท่นเจาะน้ำมันกลางทะเล และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ทิ้งลงทะเลจากสิ่งที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินเช่นจากท่อ หรือของเสียอันเกิดจากการเดินเรือ หรือ การตั้งสิ่งของในทะเลโดยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการทิ้ง ที่ไม่ขัดกับจุดประสงค์ของอนุสัญญา อนุสัญญามีผลบังคับใช้ คนถูกทิ้ง หมู Muzu หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง คนถูกทิ้ง สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง คนถูกทิ้ง หมู Muzu ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel